خانه/مقاله

تاریخچه بسته‌ بندی

۱۳۹۶/۴/۱۴ ۱۳:۵۰:۱۲ ۴ تیر, ۱۳۹۶|

بسته‌ بندی ابتدا با استفاده از مواد طبیعی مانند برگ درختان آغاز و بعدها تولیدات سریالی محصولات با مواد بافتنی و ظروف انجام شده‌ است. [...]

نمونه های بیشتر

۹۱ ۷۴ ۶۹ ۴۴ –۰۲۱
۲۷ ۷۹ ۱۹۶ ۰۹۲۰